דפים - אגפי חינוך
נווט למעלה
כניסה
 

מינהל החינוך ושלוחותיו :

 

·    מחלקת פרויקטים

·    מינהל ותקציבים

·    המחלקה לגיל הרך

·    היחידה למניעת נשירה וקידום נוער

·    שירות פסיכולוגי חינוכי

·    המחלקה לחינוך תורני

·    היחידה לביטחון ובטיחות

·    מערך ההסעים