דפים - צוות מחלקה
נווט למעלה
כניסה

צוות המחלקה 

צביה אסולין - מנהלת מחלקת חינוך  

אחראית על מערך החינוך, לרבות גני הילדים, בתיה"ס היסודיים והעל יסודיים.
 דואר אלקטרוני: zvia@lachish.org.il
מזכירה - ריקי
טלפון:
08-6871648
 
****** 
 
חגית שזירי - רכזת הסעות ומזכירה בכירה
אחראית על מערך ההסעות לבתיה"ס.
דואר אלקטרוני:
טלפון:
08-6871650
נייד:
052-8473488
 
 ****** 
 
ענבר אבוטבול - רכזת גנים
אחריות פדגוגית ותיפעולית על מערך גני הילדים במועצה.
דואר אלקטרוני:
מזכירה - עופרה מימוני
  טלפון:  
08-6871684
נייד:
050-9585361
 
******  
 
יפעת לוי שלס - קצינת ביקור סדיר (קב"ס)
ממונה על אכיפת חוק חינוך חובה. מטפלת בילדים ובני נוער המצויים בסכנת נשירה,
או מנותקים ממסגרת חינוכית.
דואר אלקטרוני:
טלפון:
 08-6871649
נייד: 
050-9022581
 
******  
 
 ענת נרובאי - פסיכולוגית חינוכית
 
טלפון: 08-6871668