מועצה אזורית לכיש - בני דקלים
נווט למעלה
כניסה
בס"ד
בית הספר ממ"ד נעם בבני דקלים
 
בסיעתא דשמיא, בשעה טובה ומוצלחת, לאחר מאמצים מרובים של כל העוסקים במלאכה ,ייפתח בשנה"ל תשע"ג, בית הספר החדש בבני דקלים.
בית הספר הינו בית ספר צומח, לתלמידים מהישובים השונים.
הצוות החינוכי נבחר בקפידה רבה הן מבחינה מקצועית והן מבחינה ערכית, כשכולם נרתמו בשמחה למטרה הגדולה של הקמת בית הספר שיהוה גם תשתית להקמת גוש הישובים ההולך ומתפתח במזרח לכיש.
בית הספר מחנך לתורה ומצוות בשמחה תוך הקפדה על רמה מקצועית גבוהה על מקצועות הליבה
ההורים והילדים הוזמנו למפגש פתיחה עם המחנכות והצוות וכולנו מחכים בהתרגשות ובתפילה לפתיחת שנת הלימודים.
נאחל לכל התלמידים שנה טובה ופורייה ושבורא עולם יברך את כולם בכל מקום שהם.
בהצלחה רבה!