מועצה אזורית לכיש - לובה אליאב
נווט למעלה
כניסה
                                                     בית ספר לובה אליאב
 
ביה"ס קרוי על שמו של איש החזון והמעשה אריה לבה אליאב ז"ל. בית הספר וקהילתו , מבקשים להמשיך את חזונו של האיש ופועלו לקידום תפיסות חינוך לקיימות. בית הספר מטפח את בוגריו בזיקה לערכים הומאניים,  לתרבות מורשת ישראל, קידום תפיסות קיימות, וכן הנכחתם של  מרחבי יצירה אומנות וחשיבה ביקורתית ויצירתית. כל אלה על פי תפיסות ביה"ס יקדמו ויאפשרו חיים במרחבים מוגנים המכבדים את העבר, ההווה והעתיד.
בכנס המנהיגות זכה במקום הראשון לוגו שנבנה ע"י נציגות תלמידינו:
 
לוגו לובה אליאב.jpg
  
בתי- ספר "מובילי פדגוגיה" הם בתי ספר שנבחרו ע"י המחוז והמטה הארצי כבתי ספר שנמצאו כבעלי תרבות הוראה חוקרת העוסקת בפיתוח של תהליכי הוראה – למידה איכותיים  בתחום האקדמי ובתחום החברתי ערכי המאפשרים את הישגי התלמידים. בתי ספר אלה נמצאו מתאימים לשמש כבתי ספר מדגימיי הצלחה לבתי ספר אחרים, ולמערכת החינוך - מחוזית וארצית, ברמת מדיניות ביחס להיבטים שבית הספר בוחר להמשיך לחקור.
 
בשנת הלימודים תשע"ב  נבחר בית ספרנו ע"י המחוז והמטה הארצי לבית ספר מוביל פדגוגיה.
בפני בית הספר עומד יעד המהווה אתגר גדול ומשמעותי שיכלול עיסוק במחקר,למידה, הוראה, המשך צמיחה.