מועצה אזורית לכיש - רבקה גובר
נווט למעלה
כניסה
                                                        ביה"ס רבקה גובר
ביה"ס רבקה גובר לקח על עצמו לעסוק בהרחבה בתולדות עם ישראל תוך שימת מורשת חבל לכיש במקום של כבוד בשיח הקהילתי. בשנה זו אנו מתכוונים להעמיק את העיסוק במורשת הענפה של חבל לכיש. מנהל ביה"ס מר ליאור שוורץ פונה לתושבים בבקשה לסייע לשמר את סיפורו המופלא של החבל.
כבכל שנה לוח הפעילות הבית-ספרית גדוש ומלא ונמצא באתר ביה"ס תחת הלשונית לוח אירועים.
צוות המורים והנהגת ההורים שמו להם למטרה להעמיק את מעורבות ההורים בתהליכי הוראה למידה המתקיימים בכיתות. באסיפת ההורים הפותחת יחשפו ההורים לכלים שביה"ס מעמיד לרשותם כדי לאפשר לקחת חלק בעשייה החינוכית-לימודית.