מועצה אזורית לכיש - dvar
נווט למעלה
כניסה
משולחן מחלקת החינוך...
 
בהתרגשות ובצפייה אנו מקבלים את שנת הלימודים תשע"ג הניצבת לפתחינו, תלמידינו יאכלסו עשרים ושישה גני ילדים, ארבעה בתי ספר יסודיים וכיתות על יסודי ותיכון מחוץ לגבולות המועצה.
נערכנו ברמת בניה, שיפוצים, הצטיידות, היסעים, שיבוץ תלמידים וילדים לגני ילדים ומסגרות אחרות ועתה כל שנותר הוא לאחל הצלחה לילדינו. הצלחה זו מתייחסת ל:
מיצוי היכולות ברמה הלימודית
והפנמה נכונה של ערכים ותרבות.
 
עלינו, כמנהיגים חינוכיים, לשאוף לכך שילדינו יגיעו בשמחה למסגרות הלימוד, וייהנו מהלימוד והעשייה.
שנה חדשה מאפשרת "פתיחת דף חדש" ויש לאפשר לתלמידינו ולנו, להיות כל שאנו רוצים להיות מתוך מגמה של שיפור והתקדמות, ללא נשיאת מטעני העבר.
 
שנת הלימודים תשע"ג הבאה עלינו לטובה נפתחת בסימן של צמיחה והתרחבות, אנו מקבלים את תושבי היישובים המוקמים בברכת ברוכים הבאים ומאחלים הצלחה לצוותי ההוראה המסורים ולילדים במסגרות הגן : "נטע" ו"בני דקלים" ולתלמידי ביה"ס הממ"ד תורני הצומח בבני דקלים.
 
אנו מאמינים כי מרכיב החינוך הינו מרכיב הכרחי התורם לאיכות חיי התושבים, חינוך נכון יאפשר לפרט להתפתח, לבטא חוזקותיו, לממש שאיפותיו ולחיות חיי סיפוק משמעותיים עשירים בערכים, תרבות ועשייה לטובת עצמו, משפחתו קהילתו ועמו.
גידול מואץ במספר התושבים, הקמת יישובים חדשים, פיצול יישובי המועצה ליישובים מערביים ומזרחים הרחוקים גאוגרפית אלה מאלה, ושונים בהרכב האוכלוסייה, מציבים בפני מערכת החינוך במועצה אתגרים רבים, אך בחשיבה מקדמת ובשת"פ מלא בין מסגרות החינוך והתושבים נוכל להם.
 
אנו כאן למענכם, ונעמוד לרשותכם למתן מענה מיטבי בכל עת.
  
בברכת עלו והצליחו
צביה אסולין
מנהלת מחלקת חינוך מוא"ז לכיש