מועצה אזורית לכיש - high_school
נווט למעלה
כניסה

                                  בתי ספר על יסודיים

 
מ"מ
 
מועצה אזורית לכיש מפנה את תלמידיה למס' בתי"ס באזור. בשנתיים האחרונות אנו שואפים לרכז את תלמידי מערב המועצה בביה"ס "שער הנגב" ותלמידי מזרח המועצה בביה"ס "צפית".
כמו- כן לומדים תלמידי החטיבה והתיכון בבתיה"ס בקרית גת (תיכון חדש, שלאון, רוגוזין וביה"ס הצומח, גרוס) ובביה"ס "כפר סילבר".
 
 
ממ"ד
 
ביה"ס הממ"ד, אליו הולכים תלמידי המועצה האזורית לכיש הוא ביה"ס "גרוס" בקרית גת.
 
 
 
מועצה אזורית לכיש נמצאת בשלבי תכנון והקמה של קרית חינוך, הכוללת בי"ס תיכון בצומת שדה משה