מועצה אזורית לכיש - odot
נווט למעלה
כניסה
 
בתחום המועצה האזורית לכיש 24 גני ילדים 3 בתי ספר ושישה פעוטונים. מספרם הכולל של התלמידים במועצה נכון לשנת הלימודים תשע"א הנו 850. מחלקת החינוך בלכיש אחראית על שלושה נושאים מרכזיים: גיבוש המלצות לקביעת מדיניות החינוך של המועצה בהווה ובעתיד, פיקוח על מוסדות החינוך ברמה האדמיניסטרטיבית ושותפות בקביעת החלטות פדגוגיות עם מנהלי בתי הספר ומנגנוני הפיקוח של משרד החינוך מנהלת מחלקת החינוך, הגב' צביה אסולין, אחראית על פיתוח ועיצוב מדיניות החינוך, יישום המדיניות, הכוונה ומעורבות בהחלטות הקשורות במקרים חריגים וייצוג המועצה בפני גורמי חוץ.
 
 
מחלקת החינוך אחראית על מספר תחומים שבהם:

 רישום לבתי הספר ולגני הילדים (כולל רישום דרך האינטרנט)
 מערך ההסעות (בשיתוף מחלקת התחבורה), כולל חינוך רגיל וחינוך מיוחד 
 הצטיידות מוסדות החינוך 
 טיפול מול גורמי חוץ שונים לקידום פרויקטים שונים כגון מחשוב, חדרי מדעים,בניית מוסדות  חינוך ושיפוצים
 בטיחות בדרכים
 בטיחות וביטחון מוסדות חינוך

בנוסף לכך, אחראית מחלקת החינוך על הגופים הבאים:
  

שירות פסיכולוגי חינוכי (שפ"ח) - ממוקם בנהורה. בשירות הפסיכולוגי מועסק פסיכולוג מקצועי, האחראי למתן שירותים פסיכולוגיים למוסדות החינוך של המועצה וכן להעברת השתלמויות וסדנאות להורים ולמורים.

קצין ביקור סדיר (קב"ס) - אחראית על יישום חוק חינוך חובה, מטפלת במעקב אחר תלמידים הנושרים מבתי הספר של המועצה ומוודאת שיבוצם במוסדות חינוך חלופיים.  מטפלת במתן אישורים ללימודי חוץ, חברה בוועדת ההשמה של המועצה.

הסעות: אחריות על מערך ההסעות של החינוך המיוחד ותיאום הסעות של החינוך הרגיל עם מחלקת התחבורה. פרטים נוספים

מרכז תמיכה יישובי אזורי (מתי"א) - אחראית לתיאום ומתן שירותים מיוחדים לילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסדות החינוך של המועצה.

גני הילדים אחראית גני ילדים אחראית על תפעול הגנים בתחום המועצה לגילאי 3 עד 5 כולל.