מועצה אזורית לכיש - shiluv
נווט למעלה
כניסה

ועדות השמה

 

מהי ועדת השמה?
 

 ועדות ההשמה פועלות מכוח חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988. כדי לקבוע אם ילד צריך ללמוד במסגרת החינוך המיוחד הוקמו ברשויות החינוך המקומיות ועדות השמה. יו"ר וועדת ההשמה הוא נציג רשות החינוך המקומית. משתתפים בה גם המפקח על החינוך המיוחד, הפסיכולוג החינוכי מטעם הרשות המקומית ועובד סוציאלי.

 
מהו התאריך האחרון לדיוני ועדות ההשמה ברשויות?
 
ועדת ההשמה תסיים את דיוניה עד 15 במאי בכל שנה, למעט דיונים בעניינם של תלמידים בגיל הרך המופנים לראשונה לדיון בוועדת השמה או דיונים בעניין תלמידים העולים לכיתה א', שיתקיימו עד 31 במאי בכל שנה, כדי לאפשר למערכת החינוך להיערך לשנת הלימודים שאחריה.
 
 
מי רשאי לבקש כינוס של ועדת השמה?

כינוס של ועדת השמה רשאי לבקש הורה התלמיד, מנהל, מחנך, פסיכולוג, יועץ, מוסד חינוך מוכר, רשות חינוך מקומית, ארגון ציבורי או מי ששרת החינוך, שר העבודה והרווחה או שר הבריאות הסמיך לכך
חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988
חוזר מנכ"ל ס"ו 8(ב
 
מתי ניתן להפנות תלמיד לוועדת השמה?
 
הפניית תלמיד הלומד במערכת החינוך הרגיל אל ועדת ההשמה תיעשה רק לאחר שהמסגרת החינוכית מיצתה את כל ההתערבויות החינוכיות והטיפוליות בתהליך השתלבותו של התלמיד בה; כלומר: הפניית התלמיד לוועדת ההשמה מחייבת קיום של ועדת שילוב מוסדית בעניינו, בניית תכנית חינוכית יחידנית ותיעוד של תהליך היישום של התכנית על המטרות והיעדים הרשומים בה.
כמו כן, הפניית תלמיד הלומד במסגרת חינוכית לוועדת ההשמה מחייבת אישור של המפקח על המסגרת החינוכית שהתלמיד לומד בה. יש להחתים את המפקח על טופס ההפניה.
תלמיד עולה חדש לא יופנה לוועדת השמה עד שנתיים מיום עלייתו, אלא אם הוריו מבקשים זאת ויש בידיהם מסמכים עדכניים וקבילים מארץ המוצא שלו, או שאפשר להוכיח שיש לו לקות משמעותית המשפיעה על הישגיו הלימודיים.
 

 

למידע נוסף על וועדות השמה: לחצו כאן