הרב-והרבנית-גורן
נווט למעלה
שונה לאחרונה ב- 19/10/2017 13:45 על-ידי איילה קוריאת
גורן.png  

הדמויות השנתיות של החמ"ד לשנת תשע"ז הם הרב שלמה והרבנית צפיה גורן הרב שלמה גורן כיהן במשך
שנים רבות כרב הראשי לצה"ל וכרב הראשי לישראל 
ונצרב בזיכרון העם היהודי בתקיעת השופר ברגע שחרור הכותל המערבי הרבנית צפיה גורן הייתה אשת חינוך גדולה וכיהנה כנשיאת תנועת האישה הדתית 'אמונה' על תרומתם הכבירה למדינת ישראל לעם ישראל ולתורת ישראל, נבחרו הרב והרבנית להוות דמויות מופת שלאורם נלמד השנה.

הרב והרבנית.png

​​​