ליל הסדר

ערב ליל הסדר מתנהל על פי הסדר הבא: קדש, ורחץ, כרפס , יחץ, מגיד , רחצה, מוציא מצה, מרור, כורך, שולחן עורך, צפון, ברך , הלל , נרצה.

הנחיות

קראו בקטעי המידע וחקרו מה מציין כל שלב בסדר, ומדוע נקבע בסדר זה .
הכינו על כל שלב שקופית במצגת. הוסיפו תמונה מתאימה, הוסיפו מידע קצר מה עושים בכל שלב . בסיום העלו את המצגת לאתר הכיתה.

את המשימה יש להגיש לתיקיית העבודות שלנו במצגת PowerPoint

קישורים