יום העצמאות

למדנו והכרנו דברים המאפיינים ומסמלים את המדינה:
המנון, סמל, דגל, מטבע.

הנחיות

בחר אחד מהמאפיינים המופיעים מעלה, ועצב אותו מחדש לפי טעמך

את המשימה יש להגיש לתיקיית העבודות שלנו במצגת PowerPoint

קישורים