דפים - תקנון בי'''ס
נווט למעלה
 

בס"ד

 

תקנון ממ"ד "הרב קוק" שנה"ל תשע"ו

ממ"ד "הרב קוק" מחנך את תלמידיו לפי ערכי היהדות לדרך ארץ, לאהבת חברים ולאהבת ה'. מתוך שאיפה ליצירת אקלים מיטבי ומוגן, נוסחו כללי התקנון ע"י ההנהלה וצוות המורים.

כל מקרה יטופל לגופו ע"פ התקנון ושיקול דע המורה.

 

מספר

כללי התקנון

במידה והתלמידים לא שמרו על הכללים

תגובה 1

תגובה 2

תגובה 3

הופעה חיצונית

1

על כל באי ביה"ס להגיע לביה"ס בלבוש ההולם את רוח ביה"ס. (נשים – ללא גופיות גברים – כיפות)

התלמידים יגיעו לביה"ס בתלבושת ביה"ס : חולצה בצבע אחיד עם לוגו ביה"ס.

 

 

שיחת ברור עם התלמיד

 

 

יידוע ההורים

 

 

התלמיד לא ייכנס לשיעורים ללא תלבושת

 

התייחסות בתעודה

2

הבנים ילבשו מכנסיים באורך המכסה את הברכיים ויגיעו בתספורת הולמת ומכבדת, עם כיפה על הראש, ללא כפכפים.

הבנות ילבשו חצאית המכסה את הברכיים גם בישיבה,     ללא לק ואיפור, ללא כפכפים.

3

לשיעורי חנ"ג התלמידים יגיעו בתלבושת ביה"ס ונעלי ספורט.

אחריות לימודית

4

כל תלמיד יגיע בזמן לכל שיעור, עם כל הציוד הנדרש ולא יצא מהכיתה ללא רשות

שיחת בירור עם התלמיד והשלמת משימות לימודיות שלא השלים

יידוע ההורים

ענישה בהתאם לחומרת המעשה עד כדי השעייה

5

התלמיד יקשיב בשיעור, ימלא אחר הוראות המורה ויכין את המשימות המוטלות עליו.

6

התלמיד יכבד את מוריו, יקום כשמורה/מנהלת ניכנסת לכיתה, יפנה למורה "המורה" או "המנהלת" וידבר בנימוס

שמירה על רכוש בית הספר

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

התלמיד ישמור על רכוש ביה"ס ועל הניקיון וירים כסא בתום יום הלימודים

 

 

 

 

 

 

אם לא ייגרם נזק לרכוש : שיחת בירור עם התלמיד ומטלה חינוכית.אם ייגרם נזק : שיחת בירור עם המעורבים בנזק, יידוע הורים, דרישה לתשלום עבור הנזק

יידוע הורים, תשלום הנזק והשעייה ליום אחד

יידוע הורים, השעייה ליומיים, מטלה חינוכית והתערבות הצוות הטיפולי

התנהגות בבית הספר

8

התלמיד ישמור על כללי בטיחות ויימנע ממשחקים מסוכנים.

שיחה עם התלמיד

מכתב להורים ומטלה חינוכית

מניעת הפסקה רגילה או הפסקה פעילה

9

האכילה בזמן ההפסקה תיעשה רק בתוך הכיתה.

10

אין להביא לביה"ס טלפונים ניידים, טאבלטים, מכשירי הקלטה או צילום

שיחת בירור עם התלמיד ומכתב להורים

החרמת המכשיר עד תום יום הלימודים

החרמת המכשיר עד להגעת אחד ההורים לשיחה עם מנהלת ביה"ס

11

 

 

 

חל איסור מוחלט על שימוש באלימות כל שהיא:

מילולית או פיזית :העלבות, הקנטות, בעיטות, מכות, דחיפות, הטלת חרם, קללות וכוי'

כלפי תלמיד או כלפי מורה או כל אחד אחר.

 

שיחת ברור עם התלמיד הכוללת ענישה, יידוע ההורים,  ומכתב התנצלות

 

בנוסף לתגובה 1:

הרחקה ליום אחד מביה"ס.

 

 

בנוסף     לתגובה 1:

יידוע מפקחת ביה"ס והרחקה ליומיים.

 

התנהגות בהסעה

12

התלמיד יתנהג בצורה הולמת בהסעה וישמור על הניקיון

שיחת בירור עם התלמיד ומכתב התנצלות של התלמיד

יידוע ההורים ומטלת כתיבה בנושא: כבוד החבר

הצוות הטיפולי עם המחנכת בשיתוף עם ההורים,ייבנו תוכנית משקמת

13

התלמיד יתנהג ע"פ כללי הבטיחות : יישב במקום, יחגור חגורת בטיחות ולא יוציא ראש או יד דרך החלון.

14

תלמיד לא יפגע בשום צורה באף תלמיד, לא בתחנה ולא בהסעה

 

"ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא י"ט, י"ח)

 

חתימת התלמיד               חתימת ההורה               חתימת מחנכת הכיתה

__________                 __________                ______________