נווט למעלה

 

שדשחכ.png
קיייקק.jpg

  

 

מעבר.jpg 

א.pngב.pngג.png
ד.pngה.pngו.png


 

 
 

 

 
 

 הפנינג מדעים - סיום פעילות תל"ן וקבוצות מצויינות

 
Access is denied. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
To link to a library that contains images and configure the web part, open the tool pane.
 

 משלנו

 
 
רשימות ציוד- שנה"ל תשע"ה

הורים ותלמידים יקרים, רשימות הציוד לשנת הלימודים הבאה עלינו לטובה נמצאות במרכז דף הבית. שימו לב כי זו היא רשימה ראשונית בלבד ויתכן כי יתוספו פריטים עם פתיחת שנת הלימודים. תשלום אגרת החינוך וקבלת ספרי לימוד יחלו לקראת סוף חודש אוגוסט-על מועד מדוייק תבוא הודעה. שימרו על עצמכם, חופשה נעימה. ליאור​

*****