home
נווט למעלה
 

 חופשה נעימה!

 
נעימה.jpg


 

 מבט לחודש

 
< אוגוסט 2019 >
 יום א  יום ב  יום ג  יום ד  יום ה  יום ו  שבת 
 28 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31  מדף.PNG​​ ​​ 
 

 משלנו

 
הורים יקרים
ניתן לשלם את תשלום השאלת ספרי הלימוד בסך: 280 ₪ על ידי אפליקציית BIT מהנייד למספר הנייד הנ"ל: 0547615314. את ספרי הלימוד ניתן יהיה לקבל בתאריכים: 21/08 – 28/08. בברכה, הנהלת ביה"ס
*****
הורים יקרים,
ניתן לשלם את תשלום השאלת ספרי הלימוד בסך: 280 ₪ על ידי אפליקציית BIT מהנייד למספר הנייד הנ"ל: 0547615314. את ספרי הלימוד ניתן יהיה לקבל בתאריכים: 21/08 – 28/08. בברכה, הנהלת ביה"ס
*****
רשימות ציוד
הורים יקרים, רשימות הציוד לשנת תש"פ מעודכנות באתר בית הספר, תחת הכותרת "רשימות ציוד" בצד ימין של דף הבית. בברכה, הנהלת ביה"ס
*****
רשימות ציוד
הורים יקרים, רשימות הציוד לשנת תש"פ מעודכנות באתר בית הספר, תחת הכותרת "רשימות ציוד" בצד ימין של דף הבית. בברכה, הנהלת ביה"ס
*****
הורים יקרים
ניתן לשלם את תשלום השאלת ספרי הלימוד בסך: 280 ₪ על ידי אפליקציית BIT מהנייד למספר הנייד הנ"ל: 0547615314. את ספרי הלימוד ניתן יהיה לקבל בתאריכים: 21/08 – 28/08. בברכה, הנהלת ביה"ס
*****
רשימת ציוד
הורים יקרים, ניתן לשלם את תשלום השאלת ספרי הלימוד בסך: 280 ₪ על ידי אפליקציית BIT מהנייד למספר הנייד הנ"ל: 0547615314. את ספרי הלימוד ניתן יהיה לקבל בתאריכים: 21/08 – 28/08. בברכה, הנהלת ביה"ס
*****