נווט למעלה

 

 

 

ד.png

תמונה1.png

 
      
כדורגל.pngמחניים.png
 

 הפנינג שבועות בבית ספרינו.

 
Access is denied. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
To link to a library that contains images and configure the web part, open the tool pane.
 

 משלנו

 
 
הורים ותלמידים יקרים

ביום שישי נצא לחופשת שבועות.

חוזרים ללימודים ביום שלישי.

חג שבועות שמח

*****