בית ספר רבקה גובר - ועד הורים מרכזי
נווט למעלה

כ.png
דבר  יו"ר הנהגת הורים - עדי גורביץ
 
ההנהגה ההורית בבית ספרנו פועלת זה מספר שנים, והצליחה לקדם תהליכים בלא מעט תחומים, כאשר מול עינינו, ההנהגה וההורים,  מטרה אחת משותפת – הצלחת ילדנו/תלמידנו.
הדרך להשגת המטרה היא לצעוד יחד, ההורים והצוות חינוכי , שכן עבודה משותפת של בית הספר וההורים היא חלק בלתי נפרד מיצירת אקלים בית ספרי חיובי, התורם להגברת מוטיבציה ללמידה, לשיפור ההישגים הלימודיים, החינוכיים , החברתיים, הערכיים והקהילתיים.
אנו כהורים אחראים על חינוך ילדינו , ויש לנו הזכות והחובה להיות שותפים בתהליך  החינוכי המתרחש בבית הספר , אשר משפיע על חיי ילדנו גם מחוצה לו. ולכן גם השנה ממשיכה לפעול ההנהגה ההורית בתחומים מגוונים בבית הספר מתוך ראיית חשיבות מעורבותנו בנעשה בבית הספר, ומקווים להמשיך ולראות את התגייסות ההורים
למען ילדינו ולמען בית הספר כולו גם בעתיד .
אנו מאחלים לכולנו המון בהצלחה ולהמשך עשייה פורייה.
בברכה, עדי גורביץ
 
 
 
ההנהגה ההורית בבית ספרנו פועלת זה מספר שניםדם תהליכים בלא מעט תחומים, כאשר מול  
 
 
 
 
רשימה.png    פרוטוקולים.png     פורום הורים.png    יחסי הורים.png